Paul Hellandsvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paul Hellandsvik

Paul Hellandsvik
20.09.2002
Privatpraktiserende spesialister er en viktig del av spesialisthelsetjenesten. Ved årsskiftet var det om lag 1 100 leger med spesialistgodkjenning som hadde fylkeskommunal driftsavtale. Over...
Paul Hellandsvik
20.10.2000
Ved innføring av sykehusloven i 1970 fikk fylkene (senere fylkeskommunene) ansvaret for institusjonshelsetjenesten her i landet. I senere utredninger ble det ikke stilt spørsmål ved berettigelsen av...