Paul Egil Gravem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Paul Egil Gravem (f. 1948)

er spesialist i generell kirurgi og i plastikkirurgi og overlege ved Plastikkirurgisk avdeling.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Spinalenheten

Nevrologisk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Paul Egil Gravem
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media