Paul Anders Sletten Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paul Anders Sletten Olsen

Paul Anders Sletten Olsen, Petter Quist-Paulsen, Robert Brudevold, Aleksei Ogarkov, Øystein Brenna
12.06.2018
Fever, cough and elevated inflammatory markers are suggestive of pneumonia. But when ascites and striking radiological findings from multiple organ systems are also present, a number of differential...
Paul Anders Sletten Olsen, Petter Quist-Paulsen, Robert Brudevold, Aleksei Ogarkov, Øystein Brenna
06.06.2018
Feber, hoste og forhøyede inflammasjonsparametere gir mistanke om pneumoni. Men når det også foreligger ascites og bemerkelsesverdige, radiologiske funn fra flere organsystemer, bør flere...