Patrick Kramer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Patrick Kramer

Per Helsing, Patrick Kramer, Åse Haugstvedt, Steinulv Aarebrot, Anders Todal, Dagfinn Moseng, Mitch Loeb
04.11.2004
Basalcellekarsinom er en langsomtvoksende svulst i huden. Den viktigste etiologiske faktoren synes å være eksposisjon for ultrafiolett (UV) stråling fra solen ( 1 ). Insidensen er økende og er i dag...