Pål Morten Engelsen Paulsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Morten Engelsen Paulsen

Pål Morten Engelsen Paulsen, Guttorm Brattebø
24.08.2006
Sjølv om me har vore vitne til mange framsteg innan medisinen, er det òg slik at me har blitt meir merksame på at pasientar ofte vert skada i samband med medisinsk behandling. Rapporten «To err is...