Pål M. Tande

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Pål M. Tande (f. 1962) er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, med spesialkompetanse på pacemaker og ICD-behandling samt invasiv elektrofysiologi og kateterablasjoner, og er avdelingsoverlege og avdelingsleder.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Hjertemedisinsk avdeling

Universitetssykehuset Nord-Norge

Artikler av Pål M. Tande
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media