Pål Kristian Molin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Kristian Molin

Pål Kristian Molin
02.09.2019
Noen av tilsynssakene som Statens helsetilsyn mottar, omhandler helsepersonell med en mulig psykisk lidelse. Ved brudd på vilkårene alvorlig sinnslidelse eller psykisk svekkelse i helsepersonelloven...