Pål Johan Stokkeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Johan Stokkeland

Hartwig Kørner, Kjetil Søreide*, Pål Johan Stokkeland, Jan Hallvard Træland, Jon Arne Søreide
15.11.2007
Kreft i tykk- og endetarm er blant de hyppigste kreftsykdommer i verden ( 1 ). Norge har med omtrent 3 500 nye tilfeller hvert år den høyeste insidens av kolorektal kreft i Norden ( 2 ). Over...