Pål-Dag Line*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål-Dag Line*

Ingrid Nermoen, Aksel Foss*, Harald Holte*, Øystein Mathisen*, Inge B. Brekke*, Pål-Dag Line*, Anstein Bergan*
02.12.2004
Binyrebarkkarsinom er en sjelden, men høymalign lidelse med dårlig prognose. Årlig insidens er to tilfeller per million ( 1 ). Binyrebarkkarsinomer inndeles etter TNM-systemet og stadieinndeles etter...