Pål Andre Hegland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Andre Hegland

Anny Aasprang, Villy Våge, Tone Nygard Flølo, Pål Andre Hegland, Ronette Kolotkin, Gerd Karin Natvig, John Roger Andersen
20.08.2019
Patients with severe obesity often have low health-related quality of life ( 1 ), and improving it is therefore a main goal for treatment ( 2 ). Although most patients improve their quality of life...
Anny Aasprang, Villy Våge, Tone Nygard Flølo, Pål Andre Hegland, Ronette Kolotkin, Gerd Karin Natvig, John Roger Andersen
19.08.2019
Pasienter med alvorlig fedme har ofte lav helserelatert livskvalitet ( 1 ). Å bedre denne er derfor et viktig mål i behandlingen ( 2 ). Selv om de fleste pasienter opplever bedring av livskvalitet...