Paal Richard Peterson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paal Richard Peterson

Paal Richard Peterson
29.05.2008
Torbjørn Johan Sanders argumentasjon i Tidsskriftet nr. 8/2008 ( 1 ) hviler på et omdiskutert premiss: at man må velge mellom talespråklig opplæring eller tegnspråk. Det påstås at tegnspråkopplæring...