Øyvind Thomassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Thomassen

Øyvind Thomassen, Torben Wisborg
14.12.2006
En 33 år gammel kvinne, 83 kg, tidligere hjerte- og lungefrisk er gravid med tvillinger etter in vitro-fertilisering. Svangerskapet har forløpt normalt. Hun får spontan vannavgang i svangerskapsuke...
Øyvind Thomassen
16.10.2012
Artikkelen En tipunktsplan for bedre rettspsykiatri i Tidsskriftet nr. 15/2012 ( 1 ) er interessant lesing. Ikke nødvendigvis fordi den er innovativ og nyskapende i sitt forsøk på å formulere en vei...
Sven Christjar Skaiaa, Øyvind Thomassen
15.03.2016
Snøskred kan utløses spontant eller ved menneskelig aktivitet og krever store redningsressurser. Søk og redning i snøskred er en sammensatt oppgave, preget av fysisk og mentalt stress...