Øyvind Paulsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Øyvind Paulsrud (f. 1954) er spesialist i generell og i ortopedisk kirurgi. Han er overlege ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt reisestøtte fra Synthes og Zimmer.

Ortopedisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Aker

*  Nåværende adresser:

Øyvind Paulsrud, Ortopedisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Øyvind Paulsrud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media