Øyvind Molberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Molberg

Øyvind Molberg
09.08.2007
I enkelte barnemedisinske miljøer hevdes det at funn av serum-IgA-antistoffer rettet mot vevstransglutaminase (TG2) er en så spesifikk og sensitiv sykdomsmarkør at den kan brukes til å stille...
Jan Tore Gran, Øyvind Molberg, Gerd Cecilie Dobloug, Helena Andersson, Eli Taraldsrud, David Scheie
27.08.2009
Idiopatiske inflammatoriske myopatier omfatter en gruppe sykdommer som kjennetegnes ved en kronisk, destruktiv inflammasjon i tverrstripet muskulatur. Tradisjonelt er sykdommene blitt delt inn i tre...
Jan Tore Gran, Øyvind Molberg, Øyvind Midtvedt
06.10.2005
Systemisk sklerose er en sjelden multiorgansykdom av ukjent årsak. De patologiske forandringer består av alvorlig fibrose i hud og indre organer, forsnevring av lumen i arterier og arterioler samt...