Øyvind Kommedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Kommedal

Elling Ulvestad, Øyvind Kommedal, Gunnar Skov Simonsen, Fredrik Müller, Truls Michael Leegaard, Iren Høyland Löhr, Svein Arne Nordbø
29.06.2020
Covid-19-pandemien har vist at mikrobiologiske laboratorier må møte smitteutbrudd med bred diagnostisk kompetanse, høy testkapasitet og effektiv infrastruktur. En ny EU-forordning truer nå...
Øyvind Kommedal
07.02.2012
I Tidsskriftet nr. 22/2011 presenteres en interessant kasuistikk om en ansiktsinfeksjon med Nocardia brasiliensis ( 1 ). På grunn av det uvanlige agenset og fordi man utelukkende anvendte...