Øyvind Kanavin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Kanavin

Petter Strømme, Øyvind Kanavin
25.05.2006
Tre barn som ble utredet ved Ullevål universitetssykehus, viste seg å ha en hittil ubeskrevet progredierende nevrologisk sykdom. Anoftalmi eller mikroftalmi forekommer hos 2 – 10 % av barn med...