Øyvind Hesselberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Øyvind Hesselberg er cand.scient. i humanfysiologi, master i helseinformatikk og leder Seksjon for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Øyvind Hesselberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media