Øyvind Giæver

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Giæver

Øyvind Giæver
15.12.2005
Diskusjoner omkring abortlovens eugeniske indikasjon relaterer seg i dag ofte til «seleksjonssamfunnet», og historiske paralleller trekkes gjerne tilbake til mellomkrigstidens eugeniske politikk...