Øystein Mathisen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Mathisen

Mariam Löfwander, Guttorm Haugen, Clara Hammarström, Ola Røkke, Øystein Mathisen
04.10.2007
Gravide pasienter med akutte magesmerter og feber representerer en diagnostisk utfordring. Her beskrives en pasient som illustrerer hvor vanskelig det kan være. En tidligere stort sett frisk...
Øystein Mathisen, Bjørn Atle Bjørnbeth
03.01.2008
Levermetastaser fra kreft i tykktarm eller endetarm kan fjernes med kirurgiske metoder, men pasientseleksjonen er krevende Årlig påvises 3 500 nye tilfeller av kolorektal kreft i Norge. Halvparten av...
Øystein Mathisen, Eric Dorenberg, Bjørn Edwin, Ivar Gladhaug, Geir Hafsahl, Ola Røkke
01.01.2009
Indikasjoner og resultater etter leverreseksjon ved Rikshospitalet ble for noen år siden presentert for Tidsskriftets lesere ( 1 ). I de senere år er mulighetene for kirurgisk fjerning av maligne...
Tom Mala, Bjørn Edwin, Ivar Gladhaug, Odd Søreide*, Erik Fosse, Øystein Mathisen, Anstein Bergan
30.11.2002
Leverreseksjon er etablert behandling hos selekterte pasienter med lokalisert sykdom i leveren, som kolorektale metastaser, hepatocellulært karsinom og adenomer (1). Reseksjonen har tradisjonelt vært...
Tom Mala, Anstein Bergan, Bjørn Edwin, Ivar Gladhaug, Øystein Mathisen
10.09.2001
Leverreseksjon er i dag etablert behandling for maligne tilstander som kolorektale metastaser og hepatocellulært karsinom. Behandlingen kan også være aktuell ved usikker diagnose og benigne lidelser...
Tom Mala, Lars Frich, Bjørn Edwin, Eigil Samset, Per Kristian Hol, Erik Fosse, Øystein Mathisen, Anstein Bergan, Odd Søreide*, Ivar Gladhaug
10.09.2001
Insidensen av primære leversvulster er forskjellig i forskjellige deler av verden, og hepatocellulært karsinom, som er en av de vanligste maligne svulster globalt sett, forekommer sjelden i Norge...
Inge B. Brekke, Pål-Dag Line, Øystein Mathisen, Svein Osnes
20.11.2003
Det å kunne ta ut et organ fra sitt naturlige leie og gjøre den nødvendige kirurgi under optimale betingelser på et sidebord, såkalt ekstrakorporeal kirurgi, eller ex situ-kirurgi i angloamerikansk...