Øystein Lunde Holla

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for medisinsk genetikk

Sykehuset Telemark

Øystein Lunde Holla er ph.d., klinisk laboratoriegenetiker, overingeniør og fagansvarlig for dypsekvensering.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Øystein Lunde Holla
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media