Øystein Lunde Holla

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Lunde Holla

Hilde Jensvoll, Marie Falkenberg Smeland, Heidi Tiller, Øystein Lunde Holla, Trine E. Prescott, Anders Vik
19.11.2019
A primigravida was found to have anaemia, leukopenia and thrombocytopenia. A broad exploratory assessment yielded no diagnostic explanation. In the course of her pregnancy she required frequent...
Hilde Jensvoll, Marie Falkenberg Smeland, Heidi Tiller, Øystein Lunde Holla, Trine E. Prescott, Anders Vik
18.11.2019
En førstegangsgravid kvinne fikk påvist anemi, leukopeni og trombocytopeni. Bred innledende utredning ga ikke diagnostisk avklaring. Utover i svangerskapet trengte hun hyppige transfusjoner av...