Øystein L. Holla

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Øystein Lunde Holla (f. 1978) er ph.d., overingeniør og fagansvarlig for dypsekvensering. Han er ansvarlig for idé og utforming av studien, etablering av eksomsekvensering, tolking av sekvensvarianter, innsamling/analyse/tolking av data, utarbeiding av manus og har bidratt i skriveprosessen, revidert manus for vitenskapelig innhold og godkjent innsendt versjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: oholla@sthf.no

Seksjon for medisinsk genetikk

Avdeling for laboratoriemedisin

Sykehuset Telemark

Artikler av Øystein L. Holla
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media