Øystein Karlstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Karlstad

Ingvild Bruun Mikalsen, Øystein Karlstad, Kari Furu, Knut Øymar
20.02.2018
Recurrent episodes of airway obstruction or coughing are very common during the first years of life. In most children younger than 4–5 years, these symptoms will be transient, but such episodes may...
Ingvild Bruun Mikalsen, Øystein Karlstad, Kari Furu, Knut Øymar
19.02.2018
Gjentatte episoder med luftveisobstruksjon eller hoste er svært vanlig de første leveårene. Hos de fleste barn under 4–5 år vil symptomene være forbigående, men slike episoder kan også være det...