Øystein Høydahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Gastrokirurgisk avdeling

St. Olavs hospital

Øystein Høydahl er lege i spesialisering.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Øystein Høydahl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media