Øystein Figenschou

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Figenschou

Øystein Figenschou, Harald Jodalen
08.01.2021
Communication is a key tool in the doctor-patient relationship. However, the use of silence as a monumental instrument is rarely mentioned. Why? Silence is not emptiness. Silence plays a key role in...
Øystein Figenschou, Harald Jodalen
07.01.2021
Kommunikasjon er et sentralt verktøy i lege–pasient-forholdet. Bruk av det monumentale virkemidlet stillhet er derimot lite nevnt. Hvorfor det? Stillhet er ikke ingenting. Stillhet har en viktig...