Øystein Eiring

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Eiring

Per Olav Vandvik, Øystein Eiring
20.09.2011
A new report from the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services sheds light on why and how evidence-based practice should be introduced in the specialist health service. We hope that the...
Per Olav Vandvik, Øystein Eiring, Gro Jamtvedt, Magne Nylenna
06.09.2011
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 12/2011 konkluderer Torgeir Bruun Wyller at evidensbasert medisin er blitt vulgarisert til bare å handle om evidens, og systematisk nedvurderer...
Per Olav Vandvik, Øystein Eiring
20.09.2011
En fersk rapport fra Kunnskapssenteret belyser hvorfor og hvordan kunnskapsbasert praksis bør innføres i spesialisthelsetjenesten. Vi håper Legeforeningen tydelig vil bidra til at norske leger kan og...