Øystein Brenna

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Brenna

Paul Anders Sletten Olsen, Petter Quist-Paulsen, Robert Brudevold, Aleksei Ogarkov, Øystein Brenna
12.06.2018
Fever, cough and elevated inflammatory markers are suggestive of pneumonia. But when ascites and striking radiological findings from multiple organ systems are also present, a number of differential...
Paul Anders Sletten Olsen, Petter Quist-Paulsen, Robert Brudevold, Aleksei Ogarkov, Øystein Brenna
06.06.2018
Feber, hoste og forhøyede inflammasjonsparametere gir mistanke om pneumoni. Men når det også foreligger ascites og bemerkelsesverdige, radiologiske funn fra flere organsystemer, bør flere...
Øystein Brenna, Knut Aasarød, Bjørn Inge Gustafsson
01.11.2011
Abdominal pain, nausea and vomiting are a common reason for admission to a medical ward. In our patient with recurrent symptoms, the medical history suggested a little known condition. A man in his...
Øystein Brenna, Knut Aasarød, Bjørn Inge Gustafsson
01.11.2011
Magesmerter, kvalme og oppkast er en vanlig årsak til innleggelse i medisinsk avdeling. Hos vår pasient med residiverende plager ga anamnesen mistanke om en lite kjent tilstand. En mann i 30-årene...