Øystein Bjørtuft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Bjørtuft

Øystein Bjørtuft, Odd Geiran
20.11.2003
Lungetransplantasjon er et behandlingstilbud for selekterte pasienter med terminal lungesykdom kjennetegnet av kort forventet levetid og sterkt redusert funksjonsevne i dagliglivet ( 1 )...