Per Ove Hagestuen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Ove Hagestuen

Per Ove Hagestuen, Steinar Aase
24.01.2012
Since antiquity, autopsies have been important for our understanding of the anatomy of the human body and how it changes as an effect of disease. Here in Norway, we know that autopsies were...
Per Ove Hagestuen, Steinar Aase
24.01.2012
Obduksjoner har helt fra antikkens tid vært viktige for vår forståelse av menneskekroppens bygning og hvordan den forandres ved sykdom. Fra Norge kjenner vi til at det ble utført obduksjoner i...