Per Ove Hagestuen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: per.ove.hagestuen@ringebu.kommune.no

Ringebu kommune

Forfatterbidrag: idé, gjennomføring av studien, innhenting av data, analyse og fortolkning samt utarbeiding av artikkelen.

Per Ove Hagestuen er spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin, har mastergrad i helseadministrasjon og er kommuneoverlege og fastlege.

Artikler av Per Ove Hagestuen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media