Ove Fondenæs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ove Fondenæs

Ole-Bjørn Tysnes, Trygve Holmøy, Solfrid Indrekvam, Ove Fondenæs
19.05.2021
Just under 10 % of patients with amyotrophic lateral sclerosis receive life-prolonging ventilation via a tracheostomy. There is no international consensus on the planning of life-prolonging invasive...
Ole-Bjørn Tysnes, Trygve Holmøy, Solfrid Indrekvam, Ove Fondenæs
14.05.2021
Livsforlengende behandling med ventilasjonsstøtte via trakeostomi benyttes av i underkant av 10 % av pasientene med amyotrofisk lateral sklerose. Det finnes ingen internasjonal konsensus for...