Otto Christian Rø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Otto Christian Rø

Otto Christian Rø
20.03.2002
Helsekontroll av gamle er en individuelt rettet undersøkelse. Undersøkelsen kan være en rutinemessig kontroll, en kontroll som den gamle selv tar initiativ til eller en kontroll som skjer...
Otto Christian Rø
30.10.2000
Sykehjemmenes pasientgrunnlag har endret seg de senere årene, slik det fremgår av artikkelen av Harald A. Nygaard og medarbeidere i dette nummer av Tidsskriftet (1). Pasientene er blitt eldre, og...
Arnhild Valen-Sendstad, Otto Christian Rø, Knut Laake
10.03.2000
Medisinsk rehabilitering er planmessige helsetiltak som tar sikte på å hjelpe en person med funksjonshemning eller kronisk sykdom til i størst mulig grad å klare seg selv og fungere sammen med andre...
Sverre O. Lie, Otto Christian Rø
21.02.2012
I september 2011 vedtok Europarådets helseministre en deklarasjon om barnevennlige helsetjenester. Den vil det være viktig å kjenne til for alle som har med helsetjenester for barn å gjøre, og den...