Oliver Tomic

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Oliver Tomic (f. 1971) er dipl.ing., m.sc., dr.scient. og seniorforsker ved Seksjon for kvalitetsmåling, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Oliver Tomic
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media