Oliver Kacelnik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging

Avdeling for smittevern og beredskap

Folkehelseinstituttet

Forfatterbidrag: idé, revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Oliver Kacelnik er ph.d. i medisin og overlege.

Artikler av Oliver Kacelnik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media