Oliver Kacelnik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oliver Kacelnik

Mari Molvik*, Anders Skyrud Danielsen*, Mari Grøsland, Kjetil Elias Telle, Oliver Kacelnik, Hanne-Merete Eriksen-Volle
22.02.2021
The SARS-CoV-2 virus and COVID-19 disease have put a great strain on health services around the world. The first confirmed case of SARS-CoV-2 in Norway was reported on 26 February 2020, and by the...
Mari Molvik*, Anders Skyrud Danielsen*, Mari Grøsland, Kjetil Elias Telle, Oliver Kacelnik, Hanne-Merete Eriksen-Volle
09.02.2021
Viruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19 har ført til et stort press på verdens helsetjenester. Det første påviste SARS-CoV-2-tilfellet i Norge ble bekreftet 26. februar, og ved utgangen av uke 53...
Jørgen Bjørnholt, Oliver Kacelnik, Hanne-Merete Eriksen
26.01.2016
Vi har med interesse lest innlegget til Brustad & Walberg i Tidsskriftet nr. 20/2015 om lokal bruk av rapporter fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte...