Oliver Henning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oliver Henning

Karl O. Nakken, Oliver Henning
13.01.2020
Å høre eller lese om personer med epilepsi som dør brått og uventet, skremmer både epilepsipasienter og pårørende. Vi mener likevel det er riktig å...
Mia Tuft, Oliver Henning, Karl O. Nakken
30.10.2018
Up to one-quarter of people with epilepsy have mental health disorders in addition to seizures. Depression has received the most attention although anxiety disorders occur just as frequently, if not...
Mia Tuft, Oliver Henning, Karl O. Nakken
30.10.2018
Opp til en firedel av personer med epilepsi har psykiske lidelser i tillegg til anfallene. Depresjoner har fått størst oppmerksomhet selv om angstlidelser forekommer minst like hyppig...
Oliver Henning, Therese Lundeng Ravatn, Karl O. Nakken
12.02.2018
I Norge lever det snaut 40 000 mennesker med epilepsi. I en spørreundersøkelse blant pasienter og pårørende fant vi at det var et stort behov for grundigere informasjon og et ønske om hyppigere...
Oliver Henning, Karl O. Nakken
12.12.2017
Et epileptisk anfall som har opphør av aktivitet eller atferd som det mest fremtredende trekk, klassifiseres som anfall med atferdsstans. International League Against Epilepsy (ILAE) har nylig...
Oliver Henning, Karl O. Nakken
12.12.2017
I en ny klassifikasjon av epilepsiene kategoriseres typene etter etiologi i seks undergrupper. Korrekt klassifikasjon er avgjørende for rett valg av behandling. For å få et mest mulig helhetlig bilde...
Oliver Henning, Karl O. Nakken
13.11.2017
En ny modell for klassifisering av epileptiske anfall bygger hovedsakelig på hvordan anfallene ytrer seg klinisk. Riktig klassifisering gir riktig behandling. Innen epilepsifeltet har det lenge vært...
Morten I. Lossius, Antonia Villagran, Hilde N. Karterud, Oliver Henning, Karl O. Nakken
20.12.2016
Psykogene ikke-epileptiske anfall er anfall av epilepsilignende karakter som ikke har et hjerneorganisk korrelat. Som navnet indikerer, antar man at psykologiske prosesser spiller en rolle. Vårt...
Oliver Henning, Karl O. Nakken
01.07.2011
There is an overlap between neurology and psychiatry, and epilepsy has always been central to discussions about this interface. Michael R. Trimble ( 1 ) Depresjoner anses i dag for å være den...
Oliver Henning, Karl O. Nakken
11.06.2013
Allerede i en babylonsk tekst fra år 1050 f.Kr. er det beskrevet en person med epilepsi som utviklet psykose ( 1 ). Sammenliknet med den generelle befolkning er det i en rekke studier funnet økt...