Oliver Henning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Oliver Henning er ph.d. og overlege ved Spesialsykehuset for epilepsi, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Oliver Henning
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media