Oliver Henning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Spesialsykehuset for epilepsi

Oslo universitetssykehus

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manuset samt godkjenning av innsendte manusversjon.

Oliver Henning er dr.med., dr.phil. og spesialist i nevrologi og i psykiatri. Han er overlege og jobber med diagnoseavklaringer og utredning for epilepsikirurgi ved EEG-laboratoriet.

Artikler av Oliver Henning
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media