Ole Steen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Steen

Ewa Ness, Ole Steen
21.08.2017
Takk til H. Schrader og medarbeidere for at dere i deres artikkel om Münchausens syndrom belyser et følsomt og svært vanskelig tema for mange klinikere ( 1 ). Beskrivelsene dere bruker er lite...
Ole Steen
26.11.2013
Med bakgrunn i at Food and Drug Administration i USA har klassifisert elektrokonvulsiv terapi (ECT) som en høyrisikometode, maner psykolog Roar Fosse i Tidsskriftet nr. 18/2013 til forsiktighet ved...