Ole Røgeberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Røgeberg

Ole Røgeberg, Willy Pedersen
26.05.2021
Mange vil i løpet av livet tilfredsstille kriteriene til en rusrelatert diagnose, men generelt er det få som søker hjelp, særlig blant unge mennesker ( 1 ). Skam og bekymring for sosial...
Simen Markussen, Ole Røgeberg
29.05.2012
Over en tiårsperiode fra 1993 til toppåret 2003 ble arbeidstakeres sykefravær doblet ( 1 , 2 ). I arbeidet med å forstå denne endringen er to skiller viktige. For det første er det nødvendig å skille...