Ole Rasmus Ødegaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Rasmus Ødegaard

Nils Reinton, Ole Rasmus Ødegaard, Asle Helgheim, Amir Moghaddam
23.08.2007
Genital C trachomatis-infeksjon er den vanligste bakterielle seksuelt overførbare infeksjonen i Norge, og andelen positive C trachomatis-analyser har vært økende de siste årene ( 1 ). Genital...
Nils Norman, Ole Rasmus Ødegaard, Roald E. Strandjord, Sverre Braut
10.06.2002
Bent Rosenlund Vår kjære kollega Bent Rosenlund gikk bort 23.3. 2002, 79 år gammel. Han var klar til det siste hos sin hustru Marianne. Som en kjent og kjær person i norsk...
Torleif Trydal, Bjørn Bolann, Frank Brosstad, Sverre Sandberg, Per Morten Sandset, Anne Stavelin, Heidi Steensland, Geir Thue, Ole Rasmus Ødegaard
11.08.2005
Effekten av peroral antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister, bestemmes ved måling av protrombintid. I noen tilfeller kan det forekomme forholdsvis store forskjeller mellom målinger...