Ole Peter Nordby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Peter Nordby

Ole Peter Nordby
10.01.2012
I en leder i Tidsskriftet nr. 20/2011 beskrives helt korrekt det positive hovedresultat som ledet til at Algetas kliniske studie i sommer ble avsluttet før tiden ( 1 ). Forfatteren peker også på et...