Ole Nome*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Nome*

Odd Terje Brustugun, Ole Nome*, Øyvind S. Bruland, Lars Ottestad, Wolfgang Lilleby
12.06.2003
Med en insidens på 2 500 og en mortalitet på 30 % er brystkreftsykdommen et betydelig samfunnsmessig problem ( 1 ). Studier har vist at adjuvant strålebehandling gitt tidlig reduserer...