Ole Nome

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : one@ous-hf.no

Ole Nome (f. 1944) er pensjonert onkolog dr.med og tidligere overlege/sjeflege ved Det norske radiumhospital. Han var sekretær for NOU 1997:20 og Nasjonal strategi for arbeid innenfor kreftomsorgen – kvalitet, kompetanse og kapasitet (2004).

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ole Nome
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media