Ole Mathis Hetta

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Mathis Hetta

Ole Mathis Hetta, Geir Sverre Braut
01.05.2008
Berit Fevang (f. Meling) ble født i Stavanger 29.11. 1939 og døde også der etter et kort sykeleie 11.3. 2008. Etter medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1964 hadde hun flere ulike...
Ole Mathis Hetta
11.08.2005
Per Nortvedt tar opp et viktig tema i Tidsskriftet nr. 8/2005, nemlig pasienters rett til å nekte helsehjelp ( 1 ). Hans anvendelse av jusen og spesielt feiltolkning av helsepersonelloven § 7 gjør...