Ole M. Sejersted

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ole M. Sejersted (f. 1947) er professor i eksperimentell medisin. Han er avdelingsleder for Institutt for eksperimentell medisinsk forskning og nestleder ved Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF), Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Universitetet i Oslo

og

KG Jebsen senter for hjerteforskning og Senter for hjertesviktforskning, Universitetet i Oslo

Artikler av Ole M. Sejersted
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media