Ole-Lars Brekke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole-Lars Brekke

Elin Storjord, Linda Torrissen Hennø, Tom Eirik Mollnes, Ole-Lars Brekke
09.01.2020
Cytokines may become an important diagnostic tool in the future, but for the time being are mainly used in research. Cytokines are small signalling proteins which include interleukins (IL),...
Elin Storjord, Linda Torrissen Hennø, Tom Eirik Mollnes, Ole-Lars Brekke
06.01.2020
Cytokiner kan bli et viktig diagnostisk verktøy i fremtiden, men er inntil videre mest brukt i forskning. Cytokiner er små signalproteiner som bl.a. omfatter interleukiner (IL), kjemokiner,...
Geir Tollåli, Erik Waage Nielsen, Ole-Lars Brekke
30.04.2002
Akutt intermitterende porfyri er den vanligste av de arvelige akutte hepatiske porfyrier (1). Den er hyppig i Skandinavia, spesielt i Nord-Sverige, og kalles derfor også Swedish porphyria. Det er en...