Ole Kristian Drange

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Kristian Drange

Morten Brix Schou, Ole Kristian Drange, Sverre Georg Sæther,
24.09.2019
Clozapine is considered to be the most effective antipsychotic drug for treatment of schizophrenia ( 1 ). However, because of serious adverse effects, such as agranulocytosis, this is not a first-...
Morten Brix Schou, Ole Kristian Drange, Sverre Georg Sæther
23.09.2019
Klozapin regnes som det mest effektive antipsykotikumet ved behandling av schizofreni ( 1 ). På grunn av alvorlige bivirkninger, som agranulocytose, er medikamentet likevel ikke et førstevalg...