Ole-Jørgen Olsøy Smerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ole-Jørgen Olsøy Smerud (f. 1983)er lege i spesialisering i barnesykdommer. Han har bidratt med utforming/design, litteratursøk og utarbeiding av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Barne- og ungdomsklinikken

Akershus universitetssykehus

Artikler av Ole-Jørgen Olsøy Smerud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media