Ole Jørgen Mesna

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Jørgen Mesna

Ole Jørgen Mesna
10.03.2000
Det metallbindende proteinet metallotionein blir tilskrevet flere mulige funksjoner i kroppens celler. På den ene side har det egenskaper som gjør det egnet til å delta i reguleringen av de...