Ole Jonas Rolstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Jonas Rolstad

Bjørn Haug, Ole Jonas Rolstad, Johnny Vegsundvåg
25.10.2016
Norsk hjerteinfarktregister har gitt et helt nytt innblikk i forløp og behandling ved akutt hjertesykdom. Både denne og forrige regjering har hatt som eksplisitt målsetting å tilby befolkningen...
Bjørn Haug, Ole Jonas Rolstad, Johnny Vegsundvåg
13.10.2016
Norsk hjerteinfarktregister har gitt et helt nytt innblikk i forløp og behandling ved akutt hjertesykdom. Både denne og forrige regjering har hatt som eksplisitt målsetting å tilby befolkningen...
Johan H. Strømme, Ole Jonas Rolstad, Arild Mangschau
20.06.2000
Pasienter som i dag innlegges i sykehus under diagnosen akutt koronarsykdom (akutt hjerteinfarkt, ikke-Q-infarkt, ustabil angina) blir gjenstand for langt mer effektiv, endog livreddende behandling...