Ole Johan Borge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Johan Borge

Ole Johan Borge, Per Egil Hegge
31.01.2008
I Tidsskriftets språkspalte 4.10. 2007 tok Petter Gjersvik & Trine B. Haugen til orde for at det engelske uttrykket «preimplantation genetic diagnosis» (PGD) på norsk bør hete «preimplantatorisk...
Ole Johan Borge, Sissel Rogne
20.01.2002
Advanced Cell Technologies Inc. (ACT) i Massachusetts, USA, annonserte 25. november 2001 et gjennombrudd i kloning av mennesker. I pressemeldingen kunne vi lese at det var snakk om en vellykket...
Ole Johan Borge, Torleiv Ole Rognum
10.01.2001
Ved intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (heretter kalt spermieinjeksjon) blir én spermie injisert direkte inn i oocyttens cytoplasma ved hjelp av en glasspipette. Metoden anvendes ved sterkt nedsatt...
Ole Johan Borge, Steinar Funderud
30.08.2001
Gjennom hele livet dør flere tusen modne celler hvert eneste sekund som ved homøostase blir erstattet av nye celler. Nydanning av modne celler skjer fra progenitorer som igjen blir dannet av...