Ole Jacob Møllerløkken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Jacob Møllerløkken

Ole Jacob Møllerløkken
25.02.2014
Elektromagnetiske felt brukes til stadig flere medisinske utredninger og behandlinger. Grenseverdiene for yrkeseksponering for elektromagnetiske felt er basert på andre eksponeringssituasjoner enn...