Ole Harbitz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Harbitz

Ole Harbitz
20.02.2001
Kravene til strålevern for alle brukere av ioniserende strålekilder i helsevesen, industri og forskning er basert på antakelsen om lineær sammenheng mellom stråledose og respons. Enhver tilleggsdose...