Ole-Gunnar Anfinsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Arytmiseksjonen

Kardiologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Han har bidratt med idé, bearbeiding og tolking av data, og førsteutkast, revisjon og godkjenning av manus.

Ole-Gunnar Anfinsen er dr.med., spesialist i hjertesykdommer og indremedisin, og overlege.

Artikler av Ole-Gunnar Anfinsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media